pomocprawnaDyżury pełnią prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Adw. Ignacy Chwesiuk z Lublina, świadczącej stałą obsługę prawną gminy jak również bezpłatne porady prawne dla mieszkańców.

Terminy wizyt są ogłaszane na stronie internetowej.

(w panelu kalendarza wydarzeń, po lewej stronie)

Zazwyczaj są to dwa dni w miesiącu w tym jeden dzień pokrywający się z sesją Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim.

 karta NPP