LICZBA LUDNOŚCI MIASTA I GMINY NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Miejscowość

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Ostrów Lubelski

1072

1042

2114

Bójki

30

19

49

Jamy

150

146

296

Kaznów

141

117

258

Kaznów-Kolonia

159

146

305

Kolechowice

211

224

435

Kolechowice-Folwark

109

84

193

Kolechowice-Kolonia

99

116

215

Rozkopaczew

532

511

1043

Rudka Kijańska

66

57

123

Wólka Stara Kijańska

112

134

246

Ogółem miasto i gmina:

2681

2596

5277