3 lipca 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Jamach podpisała umowę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wykonawcą jest MOTO-TRUCK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, wartość umowy: 790 890,00 zł brutto.

Samochód zostanie dostarczony w terminie do 6 listopada 2020 roku.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków:

- WFOŚiGW w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”,

- Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

- budżetu Gminy Ostrów Lubelski.