Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

unnamed

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Głos Ostrowa

gazeta

Niskie podatki w Gminie

podatki

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.
Uwaga !!! Nowy rozkład jazdy autobusów
INWESTYCJE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim informuje, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” można składać od 1 lipca 2020 r. przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, również przy pomocy bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Od 1 sierpnia 2020 r. stosowne druki będą dostępne i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020 r. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawione będą bez rozpatrzenia. Druk wniosku udostępniony jest do pobrania na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start.

            W dniu 26.03.2020 r. zakończono odbiór inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim. Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe "MONTECH" Sp. z o.o z Łuszczowa Drugiego. Wartość umowy: 6 547 383,00 zł brutto. Poziom dofinansowania: 63,75% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach inwestycji wykonano:

stanowisko zlewne ścieków dowożonych – obiekt  modernizowany,

 krata koszowa –  obiekt modernizowany,

 komory zasuw I i II – obiekt modernizowany,

 pompownia ścieków – obiekt modernizowany,

 stacja dmuchaw – obiekt  modernizowany,

budynek bloku oczyszczania mechanicznego – obiekt wybudowany

 zbiornik retencyjny – obiekt wybudowany

 reaktor biologiczny – obiekt wybudowany

 komora pomiarowa – obiekt wybudowany

 wylot ścieków do odbiornika – obiekt istniejący

 budynek odwadniania osadu z boksami garażowymi – obiekt modernizowany,

 stanowisko odbioru osadu – obiekt wybudowany

 wiata na osad – obiekt wybudowany

 biofiltr – obiekt wybudowany

 budynek administracyjny – obiekt istniejący

 agregat prądotwórczy – obiekt wybudowany

 altana śmietnikowa – obiekt wybudowany

 sieci międzyobiektowe (wodociąg, kanalizacja wewnętrzna, rurociągi

technologiczne) – modernizacja/rozbudowa/przebudowa,

 układ zasilania w energię elektryczną – obiekt przebudowany,

 sieci i instalacje elektryczne oraz sterownicze –

modernizacja/rozbudowa/przebudowa,

 system AKPiA –  modernizacja/rozbudowa/przebudowa,

 komunikacja wewnętrzna (drogi wewnętrzne, place manewrowe i ciągi

piesze) – obiekt rozbudowany/przebudowany,

 oświetlenie terenu oczyszczalni – obiekt rozbudowany/przebudowany,

 ogrodzenie – istniejące/ wymiana

instalacja fotowoltaiczna – obiekt wybudowany.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15.

 

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi