inwestcje

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29

Niskie podatki w Gminie

podatki

Rada Miejska

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia w roku 2020

unnamedZwiązek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że osoby które posiadają kompostownik przydomowy i będą kompostowały w nim wszystkie bioodpady (w tym odpady zielone) stanowiące odpady komunalne powstające na nieruchomości, mogą wypełnić nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co spowoduje pomniejszenie opłaty o kwotę 0,65 gr za osobę na 1 miesiąc.

Po zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów opłata za gospodarowanie odpadami będzie wynosiła:

do 5 osób w gospodarstwie domowym – 16,75 zł/ os./m-c

od 6 osób i więcej w gospodarstwie – 15,75 zł/os./m-c

Nowy wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej ZKGZL, stronie Gminy Ostrów Lubelski oraz w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (DO.pdf)D-O DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 444 kB54

Pod hasłem „Uwarunkowania finansowe realizacji zadań oświatowych przez gminy. Optymalizacja sieci szkół” odbyło się spotkanie zorganizowane przez Związek Gmin Lubelszczyzny we współpracy z Burmistrzem Ostrowa Lubelskiego Józefem Gruszczykiem. 

Jednym z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego szkołę lub inną placówkę oświatową jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki. Organ prowadzący ma obowiązek również zapewnienia założonej placówce odpowiednich warunków działalności, w tym warunków materialno-organizacyjnych. Środki na ten cel powinny być przewidziane w budżecie samorządu. Czy tak jest?

27 stycznia 2020 r. w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim, odbyła się Konferencja Oświatowa. Podczas spotkania przedstawione zostały uwarunkowania finansowe jednostek samorządu terytorialnego w kontekście realizacji zadań oświatowych - prezentacja wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez Związek Gmin Lubelszczyzny. Z badań wynika, że gminy mają bardzo duży problem z utrzymaniem finansowania oświaty na poziomie odpowiadającym potrzebom.

Sekretarz Gminy Sylwia Szczepańska oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej Agnieszka Kołkiewicz zaprezentowały sytuację naszej gminy w zakresie finansowania zadań oświatowych. Gmina Ostrów Lubelski, jak wiele innych samorządów w Polsce ma coraz większy problem dotyczący finansowania zadań oświatowych. Wraz z reformą oświaty i jej nowymi zadaniami oraz niżem demograficznym, koszty zadań oświatowych drastycznie wzrastają, a subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu wystarcza na ich obsługę. Poziom niezbędnego udziału własnych środków w finansowaniu podstawowych zadań oświatowych uniemożliwia prawidłową realizację zadań własnych gminy, prowadzonych inwestycji i determinuje jej rozwój. Od lat część oświatowa subwencji ogólnej, nie pozwala na sfinansowanie subwencjonowanych zadań oświatowych. Powinna wystarczać na wynagrodzenia nauczycieli oraz inne bieżące koszty prowadzenia szkół.  W rzeczywistości jednak nie zabezpiecza nawet pokrycia nauczycielskich wynagrodzeń i ich pochodnych. 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (PREZENTACJA.pdf)Prezentacja 320 kB9

Czytaj więcej: Debata w Ostrowie Lubelskim

Jedna z dróg, o najgorszej nawierzchni w naszym regionie została oficjalnie oddana do użytkowania. To jedna z największych inwestycji drogowych województwa lubelskiego - przebudowa drogi numer 815 na odcinku od Parczewa do Lubartowa. Uroczyste przecięcie wstęgi miało miejsce 29 stycznia. W Wydarzeniu udział wziął Burmistrz Ostrowa Lubelskiego.

W ubiegłą środę odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 815 Lubartów – Parczew. Prace przy przebudowie drogi trwały blisko 1,5 roku i prowadzono je na odcinku blisko 35 kilometrów na terenie miast: Parczew i Lubartów oraz gmin Parczew, Siemień, Niedźwiada, Ostrówek, Lubartów. Trasa została dostosowana do parametrów technicznych i użytkowych drogi klasy „G”, a więc zwiększyła się szerokość pasów ruchu z 3 do 3,5 m.

Ogromna inwestycja w znaczącym stopniu usprawniła ruch pomiędzy miejscowościami naszego powiatu znajdującymi się w jej okolicy. Wąska i krzywa niegdyś nawierzchnia była utrapieniem dla kierowców i rowerzystów, którzy byli zmuszeni się nią poruszać. W ramach remontu powstała nie tylko nowa droga, ale też ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe i ronda. Remont przeszło też 8 mostów na ciekach wodnych, a w Szczekarkowie tego typu obiekt został wybudowany od podstaw. Wykonawca musiał też wybudować 7,7 km dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego oraz przejścia dla zwierząt. Stworzono też dwururowe podziemne przejście pod nasypem kolejowym dla rowerzystów i pieszych. Powstało również miejsce do ważenia i kontroli pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego.

Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 260 mln zł, z czego kwota dofinansowania z EFRR to ponad 190 mln zł. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych (Strabag Sp. z o.o.) została podpisana 21 czerwca 2018 r.

 

zdjęcie ilustracyjne

I.   Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV

Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak dla celów dochodzenia epidemiologicznego opracowane zostały wstępne definicje przypadków, które mogą ulec zmianie.

Przypadek podejrzany:

Za przypadek podejrzany o zakażenie lub zachorowanie należy uznać przypadek, który wystąpił po 9 stycznia 2020 r. i może charakteryzować się:

  • * temperaturą ciała > 380C

  • * objawami infekcji dróg oddechowych tj.:

  • * występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego
    (np. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu lub radiologiczne objawy zapalenia płuc lub ostrego zespołu niewydolności oddechowej – ARDS)

  • związkiem z odbytą podróżą do obszarów występowania 2019-nCoV, w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów

lub

  • * zachorowaniem osoby, która pozostawała w bliskiej styczności w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów z osobą, która miała objawy ze strony układu oddechowego i podróżowała do obszarów zagrożenia 2019-nCoV lub z osobą, która jest poddana obserwacji w kierunku 2019-nCoV.

Styczność jest definiowana jako: kontakt z wydzielinami dróg oddechowych lub płynów ustrojowych osoby podejrzanej o zachorowanie wywołane 2019-nCoV, a także opieki nad taką osobą lub zamieszkiwanie z nią. Dotyczy również osoby podróżujące z osobą podejrzaną o zachorowanie.

Czytaj więcej: Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV 

stopień: 1 prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki lub deszczu powodujących gołoledź.
Zmiana ostrzeżenia 5/2020
Ważne: Od: 2020-01-26 08:39 Do: 2020-01-27 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Katarzyna Ścisłowska
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

stopień: 1, prawdopodobieństwo: 70%
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki lub deszczu powodujących gołoledź.
Ostrzeżenie 5/2020
Ważne: Od: 2020-01-25 17:00 Do: 2020-01-26 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Michał Pilecki
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

   W dniu 10 stycznia 2020 r. podpisano umowę na przebudowę sieci wodociągowej w Ostrowie Lubelskim. Wykonawcą jest Konsorcjum:  Lider Konsorcjum Tadeusz Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Geoterm Technika Grzewcza, Sanitarna i Elektryczna Tadeusz Kowalczyk, Partner Konsorcjum:  Krzysztof Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Montażowa Wod-Gaz.
Wartość zadania: 2 187 500,01 zł.
W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa sieci wodociągowej (7,5 km) w Ostrowie Lubelskim.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi